Trang chủ Giấy chứng nhận ISO
Giấy chứng nhận ISO
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN

PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

DIRECTORATE FOR STANDARDS,

METROLOGY AND QUALITY STAMEQ

VIETNAM CERTIFICATION CENTRE

QUACERT

GIẤY CHỨNG NHẬN

CERTIFICATE

No.: HT 1837. 09.14

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của:

This is to certify that the Quality Management System of:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC PHÁT

DUC PHAT TRADING AND PRODUCING COMPANY LIMITED

địa chỉ/address:

  • 63B, ngõ 93, phố Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
  • 63B, Lane 93, Nghia Dung street, Phuc Xa ward, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam

cho lĩnh vực/for the following activities:

Sản xuất Kẹp điện và Phụ kiện cáp điện hạ thế

Manufacture of Low Voltage Electrical Clamps and Accessories

đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn:

has been assessed and found to conform with the requirements of the following standard:

ISO 9001: 2008

Giấy chứng nhận này có giá trị từ/ This certificate is valid from:

26.02.2009 đến/to 25.02.2012

Tổng cục TC-ĐL-CL

TỔNG CỤC TRƯỞNG

(The Director General of STAMEQ)

Ngô Quý Việt

Hội đồng Chứng nhận

CHỦ TỊCH

(The Chairman of the Certification Board)

Phạm Hồng

Trung tâm Chứng nhận QUACERT

GIÁM ĐỐC

(The Director of QUACERT)

Nguyễn Nam Hải

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 03 Tháng 5 2012 04:04
 
Hỗ trợ trực tuyến
Who's Online
Hiện có 54 khách Trực tuyến

Tất cả Sản phẩm

Online status