Trang chủ Phiếu tiếp nhận chất lượng Phiếu tiếp nhận tiêu chuẩn chất lượng 0618
Phiếu tiếp nhận tiêu chuẩn chất lượng 0618

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HÀ NỘI

----------------

CHI CỤC TIÊU CHUẨN

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o------

PHIẾU TIẾP NHẬN

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội

đã tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa số .......03......... của:

  • - Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC PHÁT
  • - Địa chỉ: 63B – NGÕ 93- PHỐ NGHĨA DŨNG – QUẬN BA ĐÌNH – HÀ NỘI
  • - Tiêu chuẩn công bố (số hiệu, tên tiêu chuẩn): TC 03:2005/ĐP

GHÍP NỐI 2 BU LÔNG DÙNG CHO CÁP ABC 25mm2 – 120mm2

áp dụng cho hàng hóa (tên, kiểu, loại, mã số hàng hóa)

GHÍP NỐI 2 BU LÔNG DÙNG CHO CÁP ABC 25mm2 – 120mm2

SỐ PHIẾU TIẾP NHẬN

HN – 0618/2005/CBTC – TĐC

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2005

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG HÀ NỘI

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

Trần Công Tuấn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 03 Tháng 5 2012 03:48
 
Hỗ trợ trực tuyến
Who's Online
Hiện có 34 khách Trực tuyến

Tất cả Sản phẩm

Online status