Đức Phát

Thông tin Nhà sản xuất

 Đức PhátEmail:  info@duc-phat.vn

http://duc-phat.vn

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đức Phát
Giải pháp tối ưu cho mọi công trình điện
Địa chỉ:
Số 63, Ngõ 93, Phố Nghĩa Dũng, Quận Ba Đình
Hà Nội
Việt Nam

Email: ducphat1960@gmail.com
Điện thoại: (844) 3716 8965
 Fax: (844) 3717 1262
http://duc-phat.vn

Thông tin: Mã số thuế: 0101473644
Số tài khoản: 10201 00000 44729 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Ba Đình Hà Nội